Ange ditt samtycke till insamling av resdata via HSL-appen och delta i utveckling av kollektivtrafik

Genom att ange ditt samtycke till insamling av resdata via HSL-appen hjälper du oss att samla in data som vi använder för att utveckla kollektivtrafiktjänster.

Nuförtiden har HSL-appen en funktion för datainsamling. Appen samlar in data om användarens rutter och färdsätt samt tidpunkter för resandet.

Om du redan har laddat ner HSL-appen kan du ange ditt samtycke till insamling av resdata genom att välja Mer > Inställningar > Positionsuppgifter. När du laddar ner appen för första gången kan du välja om du vill tillåta datainsamling.

Det hjälper även om du aktiverar platstjänster på din telefon. För att aktivera platstjänster på appen gå till Mer > Inställningar > Positionering.

Det lönar sig också att slå på Bluetooth på din enhet.

När du har aktiverat insamling av resdata och positionering ändra inte dessa inställningar. På detta sätt får vi den mest omfattande informationen om ditt resande.

Information samlas in för att utveckla våra tjänster

När du anger ditt samtycke till insamling av resdata via HSL-appen är du med i ett viktigt arbete för att utveckla kollektivtrafikens tjänster. Med hjälp av digitala datainsamlingsmetoder är det möjligt att få informationen snabbare och även noggrannare än tidigare.

Informationen används för att utveckla trafiktjänsterna, till exempel som stöd för planering av rutter och tidtabeller. Ju mer information vi får om våra kunders resande, desto bättre kan via planera rutter och tidtabeller som svarar på deras behov.

Informationen som samlats in om resandet hanteras i enlighet med våra dataskyddsprinciper. I systemet finns inte information om vem som har rest de sparade resorna.

I framtiden kommer vi att utveckla våra resetjänster för att bättre motsvara kundernas individuella behov. Då kommer vi att ändra våra datainsamlingsmetoder så att resdata planeras som en del av varje kunds kundprofil.

Då får kunderna igen välja om de vill delta i insamling av resdata.

Vi behandlar alltid den insamlade informationen på ett sätt som säkerställer informationens integritet.

Frågor och svar om datainsamling via HSL-appen (endast på finska) 

Anvisningar för att ange ditt samtycke till insamling av resdata (endast på finska) 

Läs mer om hur resdata sparas via HSL-appen 

Läs mer om HRT:s dataskydd