Den efterlängtade tjänsten är här: nu kan du erbjuda HRT:s arbetsreseförmån som Reskassa via HSL-appen

HRT-arbetsreseförmånen är det enklaste sättet att erbjuda dina anställda en personalbiljett. Nu har vi också lanserat ett nytt efterfrågat alternativ: en flexibel Reskassa som man kan använda via HSL-appen.

Genom Reskassan kan arbetsgivaren bevilja sina anställda ett valfritt belopp som de kan använda för att köpa de biljetter de behöver via HSL-appen. Det här alternativet är ett särskilt bra val till exempel för dem som jobbar på kontoret några gånger i veckan eller för de arbetstagare som bor utanför HRT-området men besöker sin arbetsplats då och då.

Med Reskassan kan arbetstagarna köpa de biljetter de behöver. Enkelbiljetter passar bäst för enstaka resor. Periodbiljetten är däremot det bästa och enklaste alternativet då den anställda regelbundet använder kollektivtrafiken. Periodbiljetten blir ofta förmånligare än enkelbiljetter redan om man gör fler än tre tur- och returresor i veckan.

Reskassan är ett flexibelt alternativ som skapats för att svara på våra nuvarande och potentiella företagskunders behov och önskemål. Att erbjuda HRT-arbetsreseförmånen är också en ansvarsfull handling: med kollektivtrafiken kan man resa mellan hemmet och arbetet i Helsingforsregionen på ett miljövänligt sätt.

Alla känner till idrotts- och kulturförmåner, men när det gäller pendlingsförmåner finns det mycket oanvänd potential för många arbetsgivare. Den flexibla Reskassan är lätt att ta i bruk och erbjuder ett utmärkt sätt att stödja smidiga och hållbara pendlingsresor.

Nu kan du börja använda Reskassan! Läs mer om produkten

HSL-työmatkaedun joustava saldo on nyt täällä