Ännu hinner du svara på vår enkät om nya busslinjer på Degerö

Kommenteringstiden för vårt förslag till Degerös nya busslinjer går ut 8.5, så ännu hinner du besvara enkäten och påverka.

I april utarbetade vi ett förslag till nya bussrutter på Degerö. Du kan svara på enkäten fram till 8.5, så ännu hinner du kommentera linjenätsförslaget. 

Gå till enkäten 

Degerö står inför stora förändringar nu när invånarantalet ökar och spårvagnstrafiken över Kronbergsbron startar i framtiden. Vi har utarbetat ett förslag till nya bussrutter på Degerö för 2027 och framåt när spårvagnstrafiken som går via Kronbroarna väntas ha startat. Arbetet med att förnya rutterna syftar till att skapa ett sammanhängande linjenät på Degerö.

Vi har lyssnat på önskemål och synpunkter från Degeröborna och personer som rör sig i området när vi har planerat ruttförslagen. Vi har samlat in bakgrundsinformation med en reseenkät redan på hösten 2020. Vi har också ordnat två invånarworkshoppar.

Nu kan du lämna respons genom enkäten. Vi har hittills fått över 800 svar – ett stort tack för alla som redan har lämnat sin synpunkt! Kommenteringstiden går ut 8.5, så ännu hinner du påverka Degerös nya busslinjer.

Bekanta dig med linjenätsförslaget och svara på enkäten

Läs mer om respons om de föreslagna rutterna