Liikenne- ja matkustajalaskennat ja mittaukset

Joukkoliikenteen osuus -laskennat

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) selvittää vuosittaisilla laskennoilla joukkoliikenteen osuutta pääkaupunkiseudun kaikesta liikenteestä. Laskennat tehdään Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelun kanssa yhteistyössä. Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien ja autoliikenteenmääriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista.

Vuoden 2016 raportti

Liikennelaskentojen kokoaminen

Autoliikenne Helsingin seudulla koko vuoden keskimääräisenä arkipäivänä

HSL on koonnut Helsingin seudun autoliikenteen määriä vuodesta 2009 alkaen. Luvut perustuvat Uudenmaan ELY:n laskentoihin ja kuvaavat liikennemääriä koko vuoden keskimääräisenä arkipäivänä. Koko autoliikenteen lisäksi on tarkasteltu erikseen pelkkää raskasta liikennettä.

Helsingin seudun liikennemääräkartta vuodelta 2017

Autoliikenne pääkaupunkiseudulla syksyn keskimääräisenä arkipäivänä

Pääkaupunkiseudun autoliikenteen määriä on koottu yhteen vuodesta 1996 alkaen. Luvut perustuvat kuntien tekemiin liikennelaskentoihin ja kuvaavat liikennemääriä syksyn (syys–lokakuu) keskimääräisenä arkipäivänä.

Pääkaupunkiseudun liikennemääräkartta syksyltä 2017

Pyöräilymäärät Helsingin seudulla

Vuodesta 2013 alkaen kuntien pyörälaskentatiedoista on koottu yhdenmukaisia tunnuslukuja:

  • Kesän keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (ma–pe, 15.5.–15.9. väliseltä ajalta)
  • Kesän huippuvuorokausiliikenne (5 huippuvrk:n keskiarvo, 15.5.–15.9. väliseltä ajalta)

Helsingin seudun pyöräliikennemäärät kesinä 2013-2017

Liikenteen sujuvuuden mittaaminen

Ajoneuvoliikenteen sujuvuutta on Helsingin seudulla seurattu säännöllisesti jo 1970-luvulta lähtien. Aiemmin mittaukset tehtiin ns. kelluvan auton menetelmällä, jossa mittausautolla ajetaan muun liikenteen seassa. Myöhemmin sen rinnalla kokeiltiin kamerajärjestelmää, jossa matkanopeudet mitattiin peräkkäisillä kameroilla havaittujen autojen rekisteritunnusten perusteella. Nyttemmin kelluvan auton ja kameroiden tilalle on tullut autojen navigaattoreista tuotettujen matkanopeusaineistojen analysointi.

Liikenteen sujuvuutta seurataan Helsingin seudun pääteillä ja -kaduilla. Seurattavia aikajaksoja ovat aamuruuhka (klo 7.30–9), päiväliikenne (klo 9.30–14.30) ja iltapäiväruuhka (klo 15.30–17).

Henkilöautoliikenteen sujuvuus Helsingin seudulla syksyllä 2017

Matkustajamäärien seuranta

HSL seuraa joukkoliikenteen matkustajamääriä. Bussilinjojen (pois lukien runkolinjat) matkustajamäärätiedot saadaan matkakorttijärjestelmästä ja runkolinjojen, metron, raitioliikenteen sekä VR-lähijunaliikenteen tiedot automaattisista laskennoista. Suomenlinnan lautan matkustajamäärät lasketaan manuaalisesti.

Täsmätutkimukset ja liikennelaskennat

Yksittäisillä seurantatutkimuksilla selvitetään matkustaja- ja asiakaskyselyin muun muassa HSL:n palveluiden laatua ja hankitaan tietoa toiminnan kehittämiseksi. Suunnittelussa hyödynnetään myös kertaluonteisia tutkimuksia ja liikennelaskentoja, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi uuden linjan matkustajakokemuksista tai uuden asuinalueen joukkoliikennetarpeista.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Arvonnan säännöt 2017

Palvelupistekysely 2017 arvonnan saannöt

 

 

 

Takaisin ylös