Blogi: Liikkumiskyselyn tuloksia osa 1/2

Julkaistu 25.8.2021

Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmaprojektin liikkumiskysely keräsi yhteensä 5 546 vastaajaa ajalla 2.-22.8.2021. Kiitos paljon kaikille vastaajille!

Tässä blogipostauksessa käymme läpi liikkumiskyselyn tuloksia yleisellä tasolla – kuinka tyytyväisiä nykyiseen joukkoliikenteeseen ollaan, mistä suunnilta vastaajia kyselyyn tuli ja minne ensisijaisesti toivottiin liityntäyhteyksiä järjestettävän. Kyselyssä oli mukana muutamia kysymyksiä, joihin pystyi halutessaan jättämään myös vapaamuotoisia kommentteja. Avoimissa vastauksissa kerrottiin paljon nykylinjaston ongelmakohdista, mutta myös tuotiin esille paljon nykylinjastossa säilytettäviä asioita sekä paljon muita ajatuksia alueen joukkoliikenteestä. Avoimien kysymysten teemoista teemme vielä erillisen blogipostauksen, joka julkaistaan tämän jälkeen.

Vastaajien asuinpaikat

Liikkumiskysely painottui Suur-Tapiolan ja Suur-Leppävaaran alueille. Saimme kattavasti vastauksia suunnittelualueen eri puolilta ja kaikkien linjojen käyttäjiltä. Suosituin vastaajien käyttämä bussilinja oli selvästi linja 550 (Espoon sisäisistä linjoista käytetyin oli linja 113).

Kuvassa näkyy vastaajien kotipaikat lämpökarttakuvana. Vastauksia annettiin kattavasti koko suunnittelualueelta Suur-Tapiolasta ja Suur-Leppävaarasta.

Tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluun

Nykyiseen joukkoliikenteeseen tyytyväisimmät vastaajat (eniten arvosanoja 4–5) olivat Perkkaan, Otaniemen ja Pohjois-Leppävaaran alueilta. Tyytymättömimmät vastaajat (eniten arvosanoja 1–2) olivat Westendin ja Lintulaakson alueilta. Koko kyselyn mediaaniarvosana nykyisen joukkoliikenteen tyytyväisyydestä oli 3 ja keskiarvo 3,3.

Kuvassa näkyy vastaajien antamat arvosanat. Nykyiseen joukkoliikenteeseen tyytyväisimmät vastaajat (eniten arvosanoja 4–5) olivat Perkkaan, Otaniemen ja Pohjois-Leppävaaran alueilta. Tyytymättömimmät vastaajat (eniten arvosanoja 1–2) olivat Westendin ja Lintulaakson alueilta. Koko kyselyn mediaaniarvosana nykyisen joukkoliikenteen tyytyväisyydestä oli 3 ja keskiarvo 3,3.

Vastaajien ikäryhmät

Kyselyyn tuli monipuolisesti vastauksia eri ikäryhmistä. Eniten vastauksia saimme ikäluokasta 30–39.

Kuvassa näkyy vastaajien ikäjakauma. Kyselyyn tuli monipuolisesti vastauksia eri ikäryhmistä. Eniten vastauksia saimme ikäluokasta 30–39. Vähiten vastauksia saimme ikäluokista alle 20-vuotta sekä yli 64-vuotta. Alle 20-vuotiaiden vastauksia saimme hieman alle 300 kappaletta ja yli 64-vuotiaiden hieman yli 400 kappaletta.

Työ- ja opiskelupaikkojen sijoittuminen

Vastaajien työ- ja opiskelupaikat painottuivat muutamiin eri keskittymiin Leppävaarassa, Otaniemessä sekä Helsingin keskustassa. Näiden lisäksi vastaajien työ- ja opiskelupaikkojen merkinnöissä nousivat esille Espoossa Tapiola, Keilaniemi, Matinkylä, Espoon keskus, Jorvi sekä Kilo. Helsingin kantakaupungin osalta matkoja tehdään laajasti keskustan alueelle. Tämän lisäksi vastauksia merkittiin Helsingin puolella paljon Pasilaan ja Teollisuuskadun varrelle. Myös Meilahden alue ja Pitäjänmäki nousivat selvästi isoina keskittyminä vastauksissa.

Kuvassa näkyy vastaajien työ- ja opiskelupaikat lämpökarttakuvana. Vastaajien työ- ja opiskelupaikat painottuivat muutamiin eri keskittymiin Leppävaarassa, Otaniemessä sekä Helsingin keskustassa. Näiden lisäksi vastaajien työ- ja opiskelupaikkojen merkinnöissä nousivat esille Espoossa Tapiola, Keilaniemi, Matinkylä, Espoon keskus, Jorvi sekä Kilo.  Helsingin kantakaupungin osalta matkoja tehdään laajasti keskustan alueelle.  Tämän lisäksi vastauksia merkittiin Helsingin puolella paljon Pasilaan ja Teollisuuskadun varrelle. Myös Meilahden alue ja Huopalahti nousivat selvästi isoina keskittyminä vastauksissa.

Toiveet vaihtopaikoista ja kehityskohteista

Kysyimme tarkentavissa kysymyksissä, mihin keskeiselle vaihtopaikalle vastaajat haluaisivat heidän tulevan liityntäyhteytensä ensisijaisesti suuntautuvan. Vastauksista nousivat esille vastaajien kotipaikkojen lähimmät asemat Leppävaara (33 % vastaajista) ja Tapiola (29 % vastaajista).

Liityntäyhteys halutaan Leppävaaraan näiltä alueilta:

Kuvassa näkyy niiden vastaajien kotipaikat lämpökarttakuvana, jotka haluaisivat heidän tulevan liityntäyhteytensä suuntautuvan ensisijaisesti Leppävaaraan. Näiden vastaajien kotipaikat painottuivat Leppävaaran juna-aseman läheisyyteen Pohjois-Leppävaaraan sekä Perkkaalle.

Liityntäyhteys Tapiolaan halutaan näiltä alueilta:

Kuvassa näkyy niiden vastaajien kotipaikat lämpökarttakuvana, jotka haluaisivat heidän tulevan liityntäyhteytensä suuntautuvan ensisijaisesti Tapiolaan. Näiden vastaajien kotipaikat painottuivat Tapiolan sekä Laajalahden alueille.

Toiveet kehitettävistä yhteyksistä

Tarkentavissa kysymyksissä toivoimme myös vastauksia kohteista, jonne joukkoliikenneyhteyksiä tulisi mielestänne tulevaisuudessa erityisesti kehittää (Helsingin keskustan, Tapiolan ja Leppävaaran keskusten lisäksi). Tässä kyselyssä esille nousivat selvästi Matinkylän, Otaniemen ja Meilahden alueet.

Kuvassa näkyy vastaajien merkkaamat paikat, jonne joukkoliikenneyhteyksiä tulisi kehittää. Tässä kyselyssä esille nousivat selvästi Matinkylän, Otaniemen ja Meilahden alueet.

Mitä seuraavaksi?

Julkaisemme pian myös koosteen liikkumiskyselyn muista esille nousseista teemoista. Hyödynnämme saatuja vastauksia suunnittelun pohjatietona, mutta tarkempia suunnitteluratkaisuja pohtiessamme meille varmasti nousee vielä lisäkysymyksiä mieleen. Näihin tulemme varmasti kysymään teidän näkemyksiä myöhemmin.

Heräsikö näistä tuloksista jotain kysymyksiä mieleen? Jatketaan kohta avoimien kysymysten tulosten parissa :)

Hienoa, olet löytänyt Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman blogiin! Tämä blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!

Teemme suunnittelua syksyn 2021 ajan. Muutokset linjastoon toteutetaan arviolta vuonna 2024. Lue lisää Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta täältä.

Kaikki blogitekstit Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta