Blogi: Reittiehdotuksista kiitosta ja moitteita – vielä ehdit osallistua!

Julkaistu 14.10.2021, päivitetty 15.10.2021 lisäämällä tieto linjan 118 pysäkeistä Henttaalla.

Tapiolan ja Leppävaaran uudet bussireittiehdotukset ovat olleet asiakkaidemme kommentoitavana vajaan kahden viikon ajan. Olemme saaneet tähän mennessä 1500 vastausta, suurkiitos kaikille teille jo osallistuneille! Vastausaikaa on vielä 24.10. saakka.

Kommenttien joukossa on kiitoksia, kehitysehdotuksia ja kritiikkiä. Olemme lukeneet kaikki tähän mennessä tulleet vastaukset, ja käymme tietenkin myös kaikki tulevat kommentit läpi. Tähän blogikirjoitukseen olemme nostaneet niitä asioita, joista olemme saaneet enemmän kommentteja. Kiitos myös kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvästä palautteesta. Saimme eilen korjattua kyselyn ulkoasua, joten nyt pidempienkin vastausten lähettämisen pitäisi sujua ongelmitta sekä tietokoneella että kännykällä.

Kiitosta nopeammista ja tiheämmistä reiteistä

Linjastoluonnoksen ratkaisuista etenkin uuden linjan 523 (Leppävaara – Tapiola – Westendinasema) perustamisen esittäminen on kerännyt kiitoksia. Linjan suoraviivainen ja nopea reitti on ollut monien vastaajien mieleen. Linjan 523 lisäksi vastaajat ovat tykänneet nykyistä tiheämmästä vuorovälistä tietyillä reittiosuuksilla muun muassa Kokinkyläntieltä metrolle sekä Haukilahti–Westend-alueelta Lauttasaareen. Runkolinjamaisen liikenteen jatkaminen linjalla 52 Otaniemestä Pohjois-Tapiolan kautta Tapiolaan on myös noussut esille positiivisessa mielessä, mutta tämän asian tiimoilta on huomioitava myös Pohjois-Tapiolaan kohdistuneet negatiiviset palautteet. Linjalle 113 esitetyt reittimuutokset ja Brediksen saavutettavuuden parantuminen nousivat myös esille positiivisessa mielessä.

Jo päätetyt linjastomuutokset

Osa luonnosta kommentoineista on ihmetellyt, miksi kartoissa ei näkynyt linjoja 532, 543, 544 ja 555. Tämä johtuu siitä, että kyseisten linjojen lakkauttamisesta ja korvautumisesta muilla linjoilla on päätetty aikaisemmissa linjastosuunnitelmissa, joko Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa tai Etelä-Espoon linjastosuunnitelmassa.

Linjan 555 liikenne Leppävaaran ja Keilaniemen välillä loppuu Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman mukaisesti syksyllä 2023. Leppävaaran ja Lintuvaaran välillä liikennöi tulevaisuudessa linja 522 (Leppävaara – Pähkinärinne – Hämeenkylä – Vantaankoski). Tämän suunnitelman lähtökohtana on ollut, että Leppävaaran ja Keilaniemen välille ei järjestetä ratikan kanssa päällekkäistä bussiliikennettä.

Linjojen 532, 543 ja 544 muutokset ovat osa Etelä-Espoon linjastosuunnitelmassa esitettyjä muutoksia. Runkolinjan 520 perustamisen myötä linjan 532 liikennöinti loppuu. Linjan 544 reitti muutetaan kulkemaan Karamalmin kautta. Linjan liikennöintiaikoja laajennetaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle, joten se tarjoaa jatkossa nopean yhteyden Espoonlahdesta Leppävaaran suuntaan myös viikonloppuisin. Linjaa 543 ei enää ajeta.

Bussi autotiellä.

Pohjois-Tapiolan yhteydet

Pohjois-Tapiolaan ehdotetut yhteydet ovat herättäneet rutkasti kommentointia. Linjan 52 jatkaminen Otaniemestä Pohjois-Tapiolan kautta Tapiolaan on kerännyt osaltaan kiitosta, mutta samassa yhteydessä nykyisen linjan 111 poistuminen Tietäjän alueelta on kerännyt paljon negatiivista palautetta. Pohjois-Tapiolan liikennetarjonta heikkenisi esitetyllä ratkaisulla Kalevalantien pohjoispuolella liikenteen keskittyessä Kalevalantien ympärille. Linja 52 liikennöisi käytännössä runkolinjatasoisesti 10 minuutin välein maanantaista lauantaihin (su 15min), jolloin myös linjan tuleva reitti on tarkoituksenmukaista pitää mahdollisimman suoraviivaisena ja sujuvana. Suunnittelun yhteydessä tarkastelimme nykyisiä ja ennen korona-aikaa toteutuneita nousijamääriä Pohjois-Tapiolan osalta. Nousijamäärät eivät perustele runkolinjatasoisen palvelun lisäämistä ehdotukseen, mutta saadun palautteen perusteella tulemme tutkimaan muita mahdollisia ratkaisuja Pohjois-Tapiolan yhteyksien parantamiseksi.

Perkkaan yhteydet Tapiolaan

Esitimme linjastoluonnoksessa reittimuutosta linjalle 113. Reittimuutoksen myötä vaihdoton yhteys Perkkaalta Tapiolaan poistuisi. Tapiolaan pääsisi luonnoksen mukaan vaihtamalla ratikalta tai bussilinjoilta 203 ja 502 uudelle kehää kulkevalle linjalle 523. Tämän lisäksi Tapiolaan pääsisi vaihtamalla Otaniemessä ratikasta metroon. Arviomme mukaan vaihto esimerkiksi Leppävaarassa edellä mainituilta linjoilta linjalle 523 ei juurikaan pidennä matka-aikaa. Tällä hetkellä linjalla 113 kestää aamuruuhkassa Perkkaalta Tapiolaan noin 22–25 minuuttia.

Liikkumiskyselyssä erottuivat Perkkaalla asuvien asiointi- ja ostosmatkat Leppävaaraan ja työ- ja opiskelumatkat Otaniemeen. Ratikkaliikenteen käynnistymisen myötä Perkkaalta avautuu uusi vaihdoton yhteys Otaniemeen.

Haukilahti–Westend-alueen yhteydet

Useissa Haukilahti–Westend-alueen kommenteissa toivottiin vaihdotonta yhteyttä Kamppiin. Ymmärrämme, että tämä on monien toive ja että metroon vaihtaminen Tapiolassa, Niittykummussa tai erityisesti Lauttasaaressa tuntuu turhalta vaivalta, kun bussi ajaisi hetkessä suoraan Kamppiin. Linjan 105 jatkaminen Kamppiin ei kuitenkaan ole mahdollista nykyisellä joukkoliikenteen rahoituksella, koska muutos edellyttäisi linjalle lisättäväksi vähintään yhtä kokopäiväisesti liikenteessä olevaa bussia, mistä tulisi vuositasolla useiden satojentuhansien eurojen lisäkustannukset. Bussi ajaisi Lauttasaaresta Kamppiin metron kanssa päällekkäistä reittiä, eikä kuitenkaan tarjoaisi vaihdotonta yhteyttä laajemmin Helsingin keskustan ja kantakaupungin alueelle.

Haukilahden alueelta saimme kommentteja myös linjojen 111 ja 114 reittiosuuksista Hauenkalliontien ja Haukilahdenrannan välillä. Haukilahdenrannassa asukkaita huoletti vaihdottoman Tapiola-yhteyden poistuminen. Westendissä asukkaita huolettivat Hiiralantien ja Westendintien yhteydet Tapiolaan. Esitetyssä linjastossa linjat haluttiin esittää näin, sillä halusimme nopeuttaa yhteyksiä Tapiolan suuntaan.

Bussi autotiellä

Linjan 118 käyttämät pysäkit Henttaalla

Olemme saaneet useita kommentteja linjan 118 käyttämistä pysäkeistä Kuurinniityn ja Suurpellon välillä. Henttaan alueelle tulee kolme pysäkkiparia. Olemme varmistaneet pysäkkien paikat Espoon kaupungilta ja katusuunnitelmista. Päivitimme pysäkkien paikat linjastoluonnoksen karttoihin. Pahoittelemme, että pysäkkien puuttuminen on herättänyt huolta alueen asukkaissa.

Vielä ehdit kertoa oman mielipiteesi

Tutustu luonnokseen ja vastaa sivustolla olevaan kyselyyn 24.10. mennessä!

Hienoa, olet löytänyt Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman blogiin! Tämä blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!

Teemme suunnittelua syksyn 2021 ajan. Muutokset linjastoon toteutetaan arviolta vuonna 2024. Lue lisää Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta täältä.

Kaikki blogitekstit Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta