Blogi: Kiitos palautteesta muokattuun luonnokseen

Julkaistu 25.11.2021

Julkaisimme parisen viikkoa sitten teidän asiakkaiden kommentoitavaksi muutosehdotuksemme ensimmäiseen linjastoluonnokseen. Postaus käsitteli vain ensimmäiseen linjastoluonnokseen esitettäviä muutoksia. Kommentointi päättyi 21.11.2021. Saimme muutosehdotuksiin noin 140 kommenttia. Iso kiitos kaikille luonnosta kommentoineille! Tässä postauksessa käymme läpi perusteluja muutosehdotusten takana.

Linjat 52 ja 111

Linjan 111 säilyttämisestä nykyisellään saimme sekä kiitoksia että kritiikkiä. Linja tarjoaa yhteydet Pohjois-Tapiolan alueelle myös jatkossa, mutta osa muutoksia kommentoineista piti ensimmäistä reittiehdotusta parempana muun muassa nopeamman Otaniemi-yhteyden takia. Kommenteissa harmiteltiin myös sitä, ettei linjan 52 reittiä pidennetä Kalevalantien kautta Tapiolaan linjan 111 säilyessä nykyisellään. Linjaa 52 ei ole kustannussyistä mahdollista jatkaa Otaniemestä Tapiolaan ja samalla säilyttää linja 111 osuudella Tapiola–Pohjois-Tapiola–Otaniemi. Päädyimme säilyttämään linjan 111 Pohjois-Tapiolan kautta kulkevalla reitillä, koska linjan poistuminen Pohjois-Tapiolasta olisi heikentänyt olennaisesti joukkoliikennetarjontaa Louhentien ympäristössä.

bussi Tapiolan terminaalissa

Linjat 212 ja 213N

Eniten kommentointia herätti linjoille 212 ja 213N esitetty reittimuutos. Huolta aiheutti pidentyvä matka-aika ja linjan kapasiteetin riittävyys. Lisäksi toivottiin linjojen vuorovälin tihentämistä ja liikennöintiä myös viikonloppuisin.

Arvioimme, että linjojen 212 ja 213N reittimuutos pidentäisi matka-aikaa noin 2–3 minuutilla nykyiseen reittiin verrattuna. Reitin pituus muuttuisi vain muutamilla sadoilla metreillä. Reittimuutoksen ansiosta kävelyetäisyydellä linjojen pysäkeistä asuvien määrä kasvaisi useilla tuhansilla. Saamme kokemuksia uuden reittiosuuden liikenteen sujuvuudesta, kun linja 113 siirtyy tammikuussa liikennöimään Impilahden sillan kautta.

Linjojen 212 ja 213N uusi reitti kulkisi Laajalahdessa Turvesuontieltä Kirvuntien kautta Kurkijoentielle, jotta reitti palvelisi myös Turvesuontien eteläpuolista Laajalahtea. Koivistontien ympäristössä asuvat voivat käyttää myös linjaa 213, joka pysähtyy Turunväylällä Turvesolmun pysäkillä.

Mikäli linjojen 212 ja 213N kysyntä selvästi kasvaa, on meillä jatkossa nykyistä paremmat edellytykset lisätä linjojen vuoroja.

Mäkkylän yhteydet ja runkolinjan 520 käyttämät pysäkit

Mäkkylän alueelta saimme useita palautteita huonoiksi koetuista joukkoliikenneyhteyksistä. Yhteyksien parantamiseksi palautteissa toivottiin Mäkkyläntien ja Aseveljentien pysäkkien käyttöönottoa runkolinjalle 520.

Emme ole esittäneet tässä suunnitelmassa muutoksia Mäkkylän alueen yhteyksiin, mutta tulemme lähitulevaisuudessa selvittämään Kehä I:n suuntaisten yhteyksien kehittämistä. Tässä yhteydessä esitettävillä ratkaisuilla voi olla vaikutusta myös Mäkkylän alueelle. Kehä I:n suuntaiset yhteydet käsitelemme tästä linjastosuunnitelmasta erillisenä, koska ne ulottuvat suunnitelman vaikutusalueen ulkopuolelle.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi teetämme tästä linjastoluonnoksesta vaikutusten arvioinnin. Sen avulla saamme lisää tietoa luonnoksen vaikutuksista esimerkiksi matka-aikoihin ja kulkutapaosuuksiin. Esittelemme tuloksia sitten täällä blogin puolella!

Hienoa, olet löytänyt Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman blogiin! Tämä blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!

Teemme suunnittelua syksyn 2021 ajan. Muutokset linjastoon toteutetaan arviolta vuonna 2024. Lue lisää Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta täältä.

Kaikki blogitekstit Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta