Blogi: Kyselyn tuloksia linjojen 113, 114 ja 115 reittivaihtoehdoista

Julkaistu 27.9.2021

Julkaisimme pari viikkoa sitten kaksi lyhyttä kyselyä linjojen 113, 114 ja 115 mahdollisista reittimuutoksista. Kyselyt kohdennettiin Laajalahden ja Etelä-Leppävaaran sekä Kilo–Mankkaan alueille. Linjakohtaiset kyselyt toteutettiin jokainen eri menetelmiä käyttäen, ja kyselyyn vastanneet pääsivät lopuksi arvioimaan, miten hyvänä tapana he pitivät tämän tyylistä kyselyä.

Kyselyt olivat auki tällä kertaa kolme päivää. Saimme vastauksia saman verran kuin liikkumiskyselyyn näiltä alueilta. Laajalahden alueelle kohdennettuun kyselyyn saimme 751 vastausta ja Kilo–Mankkaan alueen kyselyyn 511 vastausta. Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille!

Linjan 115 reittivaihtoehdot

Ensimmäisessä kyselyssä halusimme selvittää asiakkaiden mielipiteitä linjan 115 vaihtoehtoisesta reitistä. Nykyisellään linja 115 kulkee karttaan merkittyä punaista reittiä noin 40–45 minuutin välein ja palvelee erityisesti Kokinkyläntien varressa asuvia.

Esitimme linjalle vaihtoehtoista reittiä B, joka kulkisi Niittykummun metroaseman, Haukilahden ja Westendin kautta Lauttasaareen. Linja kulkisi 15 minuutin välein. Linjalla ei olisi vaihdotonta yhteyttä Tapiolaan, mutta liityntäyhteydet Niittykummun metroasemalle paranisivat nykyisestä merkittävästi.

Karttakuva, jossa esitelty kaksi vaihtoehtoista reittiä linjalle 115. Reitti A olisi linjan 115 nykyinen reitti, reitin voi katsoa reittioppaasta. Reitti B kulkisi Niittykummun metroaseman, Haukilahden ja Westendin kautta Lauttasaareen.

Äänestys kahden reittiversion välillä oli tasainen, mutta lopulta reittivaihtoehto B ja tiheämpi vuoroväli vei voiton. Myös vaihdoton yhteys rantaraitille kiinnosti B-vaihtoehtoa äänestäneitä. Kaikissa kyselyissä keskityimme vain yksittäisiin linjoihin, mikä oli herättänyt osassa vastaajista hämmennystä. Tämä näkyi avoimissa vastauksissa, sillä osa vastaajista oli miettinyt vastauksiaan siltä kantilta, mitä ympäröiville linjoille on mahdollisesti suunnitteilla.

Linjan 114 reittivaihtoehdot

Toisessa kyselyssä halusimme kuulla asiakkaiden mielipiteitä linjan 114 reitti- ja päätepysäkkivaihtoehdoista. Reitti A on nykyinen linjan 114 reitti. Vaihtoehtoisessa reitissä linjan päätepysäkki on siirretty Matinkylään ja reitti tarjoaa uuden yhteydet muun muassa Haukilahden rantaan. Yhteys Urheilupuiston metroasemalle on molemmissa vaihtoehdoissa.

Karttakuva, jossa esitelty kaksi vaihtoehtoista reittiä linjalle 114. Reitti A olisi nykyinen linjan 114 reitti, reitin voi katsoa reittioppaasta. Reitti B olisi Leppävaarasta Urheilupuiston metroasemalle asti sama kuin linjan 114 nykyinen reitti ja sieltä reitti jatkuisi Niittykummun ja Haukilahden rannan kautta Matinkylän metroasemalle.

Äänestys näiden reittiversioiden välillä koitui A-vaihtoehdon voitoksi. Avoimien palautteiden perusteella huomasimme, että tapamme esittää kyselyssä vain linja 114, oli aiheuttanut hämmennystä erityisesti mankkaalaisissa vastaajissa. Mankkaan ja Tapiolan välillä kulkevat tällä hetkellä myös linjat 548 ja 549. Emme maininneet linjoja kyselyssä, jolloin osa vastaajista oli tulkinnut tilanteen niin, että linjat eivät enää kulkisi Mankkaan ja Tapiolan välillä. Otamme tästä opiksi ja tarkennamme viestintäämme tulevaisuudessa.

Linjan 113 reittivaihtoehdot

Elokuun liikkumiskyselyssä nousi useammassa kohdassa esiin toiveita Turveradantien hyödyntämisestä bussiliikenteessä ja Brediksen kauppakeskittymän yhteyksien parantamisesta. Näin ollen halusimme kolmannessa kyselyssä kuulla asiakkaiden mielipiteitä linjan 113 reittivaihtoehdoista, joista toisella yhteys Bredikseen olisi mahdollista toteuttaa.

Molemmissa vaihtoehdoissa reitti Tapiolan ja Turvesuontien välillä on yhtenevä linjan 113 nykyisen reitin kanssa. Vaihtoehto A mahdollistaisi yhteyden Bredikseen ja parantaisi Leppävaaran lounaisosien yhteyksiä. Vaihtoehto B olisi A vaihtoehtoa hieman nopeampi yhteys Leppävaaraan, mutta olisi päällekkäinen ratikan kanssa.

Karttakuva, jossa on kaksi vaihtoehtoista reittiä linjalle 113. Tapiolan ja Turvesuontien välillä reitit A ja B kulkisivat nykyisen linjan 113 reittiä. Reitti A kulkisi Brediksen kautta Leppävaaraan. Reitti B kulkisi suorempaa reittiä Leppävaaraan.

Äänestys linjan 113 kahden reittiversion välillä päättyi B-vaihtoehdon pienoiseen johtoon. Uusi yhteys Bredikseen koettiin positiivisena lisänä nykyiseen linjastoon, mutta osa taas arvosti vastauksissaan enemmän nopeaa yhteyttä Leppävaaraan. Laajalahden pohjoisosasta pääsee jatkossa nopeimmin Leppävaaran suuntaan pikaratikalla, mutta ymmärrettävästi linjan nopeus mietitytti etenkin Etelä-Laajalahdessa. Lopullisessa suunnitteluratkaisussa pyrimme löytämään kaikkia mahdollisimman hyvin palvelevan ratkaisun, joten vastauksien pohjalta saimme ehdottomasti lisäpohdittavaa linjastoluonnosta varten.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi julkaisemme ehdotuksen alueen bussireiteistä. Teemme vielä asiakastestauksia ja viimeistelyjä luonnokseen. Palaamme ensi kerran siis luonnoksen kanssa!

Hienoa, olet löytänyt Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman blogiin! Tämä blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!

Teemme suunnittelua syksyn 2021 ajan. Muutokset linjastoon toteutetaan arviolta vuonna 2024. Lue lisää Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta täältä.

Kaikki blogitekstit Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta