Blogi: Liikkumiskyselyn tuloksia osa 2/2

Julkaistu 1.9.2021

Tässä postauksessa koostamme yhteen liikkumiskyselyn avoimista kysymyksistä nousseita teemoja. Kysely sisälsi kolme avointa kysymystä, joissa kerättiin tietoa nykyisen linjaston ongelmakohdista, hyvistä ja säilytettävistä asioista sekä toiveista tulevien bussireittien suhteen. Vastaukset näihin kysymyksiin osoittautuivat suunnittelumme kannalta arvokkaiksi. Seuraavaksi esittelemme nostoja avoimista vastauksista, tässä ei suinkaan ole kaikki saamamme vastaukset.

 

Hyvinä asioina pidettiin muun muassa seuraavia:

 • Laajalahden yhteyksiin ollaan tyytyväisiä.
 • Tapiolan ja Leppävaaran suuntiin yhteydet koettiin hyvinä.
 • Runkolinja 200 sai kehuja.
 • Linjaa 502 pidettiin tärkeänä Leppävaaran ja Meilahden välillä ja linjan toivotaan kulkevan useammin myös ruuhkan ulkopuolella.
 • Linjan 203 ruuhka-ajan vuoroväliä kehuttiin ja toivottiin säilytettävän nykyisellään.
 • Linja 104 koettiin Haukilahti–Westend-alueella nopeammaksi yhteydeksi Helsingin suuntaan kuin 111 tai 112.
Kuvassa bussi on pysäkillä.

Ongelmakohdiksi nousivat esimerkiksi:

 • Liityntälinjojen harvat vuorovälit iltaisin ja sunnuntaisin.
 • Haukilahti–Westend-alueen matka-ajat Helsingin keskustaan koetaan pitkiksi.
 • Turveradantielle toivotaan bussilinjaa. Haasteena tässä on kuitenkin se, miten ratkaisemme ympäröivien alueiden joukkoliikennepalvelun, jos jokin linja siirretään kulkemaan Turveradantien kautta. Kokonaan uusi linja edellyttäisi lisärahoitusta.
 • Laajalahtelaiset kokevat linjan 113 reitin kierteleväksi. Linjan reittiä voidaan todennäköisesti kuitenkin suoristaa pikaraitiotien rakennustöiden vähitellen valmistuessa.
 • Leppävaaran ympäristössä linjoille 202, 203 ja 555 toivotaan parempaa porrastusta.
 • Toivottiin Leppävaaran läpi kulkevia linjoja, jotka parantaisivat mm. urheilupuiston saavutettavuutta.
 • Pikaratikan myötä 550:n saavutettavuus heikkenee Mäkkylässä, mutta paranee Vermon, Perkkaan ja Säterin sekä Pohjois-Laajalahden alueella.
 • Liityntäyhteydet pikaratikalle esimerkiksi Mankkaan ja Westendin suunnista mietityttivät muutamissa kommenteissa.
Kuvassa bussi on pysäkillä.

Liikkumiskyselyn toiveisiin vastataan

Liikkumiskyselyssä nousi esiin myös useita sellaisia toiveita, joihin aikaisemmin tehdyt linjastosuunnitelmat tuovat ratkaisuja.

 • Leppävaaran ja Matinkylän väliset yhteydet paranevat nykyisestä, kun runkolinja 520 aloittaa liikennöinnin.
 • Espoon ja Länsi-Vantaan välisiä yhteyksiä parantavat uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530.
 • Linjan 114 reitti siirrettiin syysliikenteen alusta kulkemaan Vanhan Maantien kautta, mikä paransi yhteyksiä Monikon uuteen koulukeskukseen ja Leppävaaran urheilupuistoon. Linja 202 siirrettiin Perkkaalla kulkemaan Vermontien kautta.

Mitä seuraavaksi?

Liikkumiskysely on antanut tärkeää tietoa suunnittelualueen joukkoliikenteen kehittämiseksi. Ensi viikolla järjestämme kaksi asiakastyöpajaa, joissa pureudumme vielä tarkemmin liikkumiskyselyssä nousseisiin asioihin.
Tämän jälkeen alamme suunnitella varsinaisia linjoja. Hyödynnämme liikkumiskyselystä ja työpajoista saatuja vastauksia suunnittelun pohjatietona. Tarkoituksenamme on julkaista ensimmäinen linjastoluonnos asukkaiden kommentoitavaksi syys-lokakuun aikana.

Tästä voit lukea aiemman postauksen kyselyn ensimmäisistä tuloksista.

Oletko samaa mieltä, mikä liikenteessä toimii ja mikä ei? Voit kertoa oman näkemyksesi alla olevassa kommenttiosiossa.

Hienoa, olet löytänyt Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman blogiin! Tämä blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!

Teemme suunnittelua syksyn 2021 ajan. Muutokset linjastoon toteutetaan arviolta vuonna 2024. Lue lisää Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta täältä.

Kaikki blogitekstit Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta