Sommartidtabeller börjar gälla 7.6 – spårarbeten och ruttförändringar i busstrafiken

På måndag den 7 juni övergår HRT:s trafik och HRT:s serviceställe till sommartidtabeller. Det sker ruttförändringar på buss- och spårvagnslinjer och trafiken påverkas även av banarbeten på stambanan. Det sker också avvikelser i metrotrafiken mellan 17.-25.7 på grund av broarbeten vid Skepparviken på Brändö.

Sommartidtabellerna gäller 7.6–15.8.2021 med några undantag. Sommartidtabellerna börjar gälla också på U-linjerna 7.6.

Sommartidtabellerna för bussarna, spårvagnarna, närtågen och metron finns också i Reseplaneraren på HSL.fi då sökningen riktas till sommarperioden. Du kan också hitta sommartidtabellerna i utskrivbar form på HSL.fi: Utskrivbara sommartidtabellerna i PDF-form

 

Förändringar i busstrafiken 7.6

Busslinjer som kör längs Degerövägen börjar köra avvikande rutt redan på tisdag 1.6. Bron på Rävsundsvägen i Uppby rivs ner samt anslutningen till Degerövägen och Rävsundsvägen blir en plankorsning. Under arbeten börjar linjerna 84, 85N, 86, 86N, 87N, 88 och 88B köra direkt längs Degerövägen till Hundholmsvägen. Samtidigt blir det möjligt att försnabba linjer 84, 88 och 88B som inte längre trafikerar Guvernösvägen men börjar köra direkt längs Degerövägen. Läs mer i trafikmeddelandet

Linje 17

Linje 17 Berghäll - Kronohagen - Munkholmen läggs ner i början av sommartrafiken 7.6. Linjen läggs ner eftersom den har haft för få resenärer. Flera spårvagnslinjer som trafikerar i samma områden erbjuder ersättande förbindelser. T.ex. tidigare i vår började spårvagnslinje 6 köra till Eirastranden. Läs mer i trafikmeddelandet

Linjerna 55 och 502

På grund av arbeten på Kronbroarna kan linjerna 55 och 502 inte trafikera den nuvarande ändhållplatsen i Havshagen. Den nya ändhållplatsen för linje 502 Alberga - Havshagen ligger vid Berghälls bibliotek. Ändhållplatsen ligger vid Berghälls bibliotek, eftersom det inte fanns plats för hållplatsen i Hagnäs på grund av flera byggplatser.

Linje 55 Järnvägstorget - Forsby börjar köra direkt längs Sörnäs strandväg på grund av arbeten.

Trafikmeddelandet: Ruttförändring på linje 55 i Havshagen 7.6

Trafikmeddelandet: Ändhållplatsen för linje 502 flyttas till Björnparken

 

Förändringar i trafikeringstider och rutter för närbussar i Östra Helsingfors

Närbussarna får nya rutter och trafikeringstider minskas. Ruttförändringarna gäller särskilt linjer som trafikerar i Kvarnbäcken och Gårdsbacka samt linjerna i Nordsjö.  T.ex. turintervallen i rusningstid för vissa turer minskar från 15 minuter till 30 minuter. Lördagstrafiken på närbusslinjerna också upphör i Nordsjö.

Närbusslinje 811 Mellungsbacka - Stensböle läggs ner i början av sommartrafiken 7.6. Linjen har kompletterat den övriga kollektivtrafiken, och busslinjerna 57, 94A och 812 fortsätter att erbjuda alternativa förbindelser. Rutten för närbusslinje 812 förkortas och linjen kör endast den nuvarande rutten 812B, dvs. mellan Mellungsbacka-Kvarnbäcken. Linjen trafikerar inte längre den tillfälliga sträckan från Kvarnbäcken till Hertonäs från och med 7.6 när Kvarnbäckens seniorcenter flyttar tillbaka till Kvarnbäcken från Hertonäs. Läs mer i trafikmeddelandet

Linjerna 813, 814, 816 och 817 får nya rutter och linjen 819 läggs ner i Nordsjö. Ändhållplatsen för linje 813 flyttas från norra köpcentrum till Sjökortsgränden. Rutten för linje 814 Nordsjö - Krokholmsvägen förlängs från den nuvarande ändhållplatsen på Krokholmsvägen till norra köpcentrum.  Kallviks länk läggs till linje 816 Nordsjö - Kallviksudden.  Rutten för linje 817 Nordsjö - Kallvik ändras så att i fortsättningen kör linjen rutten Nordsjö(M) - Kallvik - Ramstranden. Läs mer i trafikmeddelandet

 

Förändringar i spårvagnstrafiken 7.6

Även alla spårvagnslinjer får nya tidtabeller 7.6. Förändringar i spårvagnsrutter som förorsakats av gatuarbeten på Helsingegatan fortsätter även i sommartrafiken. Läs mer i trafikmeddelandet

Avvikelser på linje 2 mellan 7.6-11.7

På grund av byggandet av Ilmala spårväg i Västra Böle börjar linje 2 köra undantagsrutt i början av sommartrafiken.  Spårvagnslinje 2 kör från Operan längs Helsingegatan och Sturegatan till Pauluskyrkan fr.o.m. 7.6.  Buss 2X ersätter spårvagnen mellan Glaspalatset-Böle. Man kan byta till bussen på Glaspalatset och Operan. Läs mer i trafikmeddelandet

Följande förändringar gäller fr.o.m. 12.7:

Det sker stora förändringar i spårvagnsrutter och -tidtabeller 12.7 när den andra fasen i gatuarbeten på Helsingegatan börjar. Behovet för spårvagnslinje 5, dvs. rusningslinje som trafikerar Skatuddens terminal, beror på hur fartygstrafiken utvecklas.

 

Förändringar i närtågtrafiken fr.o.m. 7.6

På måndag den 7 juni börjar närtågen köra enligt sommartidtabellerna. Samtidigt sker det förändringar i tidtabellerna för närtågen på stambanan. Nytt ställverk vid Kervo och broarbeten vid Bocksbacka påverkar närtågtrafiken. Ändringarna gäller fram till 29.8. Arbeten består av olika faser som påverkar avgångsspår och trafiken. För aktuell information följ skärmarna på stationerna.

Närtågen stannar inte vid Bocksbacka station i riktning mot norr fr.o.m. 7.6. Från Bocksbacka kör tågen i norrgoende riktning via Åggelby. Nattetid stannar närtågen också vid Bocksbacka station i riktning mot norr.

På grund av arbeten kör K-tågen bara mellan Dickursby och Kervo på vardagar må-fre kl. 6–19 mellan 7.6.–29.8. Detta betyder att K-tågen kör till och från Helsingfors tidigt på morgonen och på kvällar mellan måndag och fredag samt under veckosluten.  Det lönar sig att byta till P-tåget i riktning mot Helsingfors och till I-tåget från Helsingfors vid Sandkulla station. Man kan också byta tåg på Dickursby station, men då är vägen till plattformen lite längre. ​

Dessutom kör Z-tågen bara mellan Lahtis-Haarajoki 21.6–6.7 och 16.7–22.7. Buss 979X ersätter sträckan mellan Haarajoki och Kervo. R-tågen och K-tågen kör från Kervo till Helsingfors, men K-tågen stannar också vid mellanstationerna. Arbeten förlänger också restiderna för R-tågen med ca 5 minuter. Läs mer i trafikmeddelandet

 

Förändringar i metrotrafiken 7.6 och på sommaren

7.6 börjar metron köra enligt tidtabellerna för sommaren, dvs. turtätheten minskas. Metrons turtäthet är 7 ½min mellan Östra centrum-Mellungsbacka, Östra centrum-Nordsjö och Hagalund-Mattby och 4min på linjernas gemensamma del på morgnarna och på eftermiddagen.

Under sommaren görs också broarbeten vid Skepparviken på Brändö.  På grund av arbeten sker det avvikelser i metrotrafiken mellan 17.-25.7.2021. Under den här tiden kör metron bara mellan Mattby-Brändö och stationerna i Östra Helsingfors trafikeras av ersättande busslinjer från Helsingfors centrum.

HRT:s serviceställe

På sommaren har servicestället öppet från måndag till fredag kl. 7.30-19 och på lördagarna kl. 9.30-17. På söndagarna är det stängd. 

Behöver du mer information?

Behöver du mer information om t.ex. kommande avvikelser och förändringar? Uppdatera dina favoritlinjer, hållplatser och områden i dina uppgifter på HSL.fi för att få information om förändringar per e-post. Så kan vi rikta våra tjänster enligt dina val.

Logga in på tjänsten på HSL.fi genom länken på sidans högra överkant. Där kan du också skapa dig ett HRT-konto.